Presentation / Bangkok Bank Presentation / Bangkok Bank Presentation / Bangkok Bank Presentation / Bangkok Bank

Bangkok Bank

Presentation

ด้วยระยะเวลากว่า 65 ปี ประกอบกับบริการทางการเงินที่ครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารที่มีฐานะการเงินมั่นคงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

Presentation สำหรับแจกให้กับลูกค้าทั่วๆ ไป ให้ทราบถึงข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร การออกแบบเน้นที่ความเรียบง่าย สบายตา เน้นภาพเพื่อสื่อถึงบริการต่างๆ